Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Update Corona-nieuws van Woontij

Publicatiedatum: 06-04-2020

Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden is het noodzakelijk dat onze klanten deze maatregelen serieus nemen. Vandaar onze werkwijze nog even op een rijtje

Neemt u de maatregelen serieus

Natuurlijk vinden we een goede dienstverlening belangrijk. Ook nu. We proberen u daarom, zoals altijd, zo goed mogelijk te helpen. Wij hebben daar ook uw hulp voor nodig. 
Neemt u alle maatregelen alstublieft serieus, zodat wij ons werk ook serieus kunnen blijven doen. De meeste huurders houden zich ook aan de veiligheidsvoorschriften. Helaas niet iedereen. Met name de buurtconciërges hebben de opdracht gekregen hierin streng op te treden. Als een bewoner te dichtbij komt of toch verkouden blijkt te zijn, is de opdracht vanuit Woontij: staak dan onmiddellijk je werk, vertel de bewoner dat ze niet verder geholpen worden en vertrek. Geef dit door, zodat een aantekening in het dossier kan worden gemaakt. Huurders die zich niet houden aan de voorschriften, worden gedurende de tijd dat de corona-maatregelen van kracht zijn niet geholpen als ze een reparatieverzoek indienen.

Klantcontacten

  • Klantcontacten vinden zoveel mogelijk telefonisch plaats. Klanten worden gevraagd alleen te bellen als er sprake is van spoedzaken.
  • Bij klantcontacten op locatie verifiëren medewerkers vooraf of u of eventuele gezinsleden gezondheidsklachten hebben (verkouden, hoesten, koorts etc.) om te bepalen of de afspraak of werkzaamheden in de woning door kan gaan. Wij zijn daarbij extra zorgvuldig met risicogroepen.
  • Staat er met u al een afspraak gepland voor een reparatieverzoek Wij nemen dan vooraf contact met u op om te onderzoeken of deze afspraak door kan gaan en hoe we dat gaan organiseren. 
  • Inspecties bij verhuizingen kunnen we alleen doen als er geen risico’s aan verbonden zijn. We nemen zoveel mogelijk telefonisch alles met u door. Ook het ondertekenen van de huurcontracten en de opname van de sleutel doen wij op een andere manier dan wij gewend zijn, zonder persoonlijk contact. Natuurlijk vinden we dat jammer. Het is beter voor ons allemaal en zo kunnen de verhuizingen wel doorgaan.

Reparatieverzoeken en ander onderhoud

  • Om misverstanden te voorkomen willen we extra duidelijk zijn: De afspraken gelden niet alleen voor reparatieverzoeken, maar voor alle soorten onderhoud. En niet alleen voor het werk dat onze buurtconciërges zelf uitvoeren, ook voor het werk dat aannemers uitvoeren. Degene die het werk gaat uitvoeren neemt vooraf contact op met de bewoner en bepaalt dan zelf of hij het verantwoord en noodzakelijk vindt om de werkzaamheden uit te voeren. Buurtconciërges of aannemers bepalen dus zelf of de werkzaamheden wel/niet doorgaan.
  • De werkzaamheden in leegstaande woningen en voor nieuwbouwprojecten kunnen doorgaan, mits de afgesproken veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen

Kantoor

  • Onze medewerkers komen zo min mogelijk naar kantoor en werken zoveel mogelijk thuis. 
  • Het kantoor is voor publiek gesloten; er worden geen inloopspreekuren gehouden.
  • Ook voor afspraken in kantoor geldt dat deze alleen plaatsvinden als deze spoedeisend zijn.

Telefoon

We zijn, zoals altijd, telefonisch bereikbaar op 088 – 966 68 45. U kunt ons ook bereiken via infowoontijnl

Deze werkwijze geldt tot 1 juni. Wij wensen u alle goeds. Blijf gezond en positief.

Deel deze pagina