Nieuwsbericht

Vacature manager Wonen

Publicatiedatum: 20-10-2020

Wonen naar wens, visie 2025 is de strategische koers van Woontij voor de periode 2018 – 2025. Het afgelopen jaar is veel energie gestoken in analyses van de omgeving, een eigen SWOT-analyse en strategische discussies met belanghebbenden. Dit heeft Woontij geleid naar drie strategische hoofdlijnen voor de komende jaren: lokaal maatwerk, voldoende woningen en verduurzaming.

 

Met de vastgestelde strategische koers zijn forse ambities en investeringen gemoeid. Dat vraagt veel van de financiële ruimte en zeker ook van de organisatie. Binnen het managementteam is nagedacht en gediscussieerd over het organisatieperspectief voor Woontij 2025, daarbij worden een aantal knelpunten zichtbaar die betrekking hebben op continuïteit, cultuur, capaciteit en competenties. Om die reden is ervoor gekozen om een afdeling Projecten in te richten en te gaan werven voor een nieuwe manager Wonen. Er zijn grote uitdagingen voor de komende periode op het gebied van Wonen. Dat betreft de implementatie van een nieuw woonconcept in Den Helder (samen wonen naar wens) en aanbod van voldoende, passende, woningen op Texel (een huis voor iedereen) waardoor het noodzakelijk is dat dit team wordt versterkt met denkkracht en verbindend leiderschap.

Als manager Wonen ben je verantwoordelijk voor de verbinding tussen de organisatiekoers en het eigen aandachtsgebied voor het behalen van een optimaal maatschappelijk en financieel rendement. Je hebt veel aandacht voor teambuilding en -ontwikkeling. Als sparringpartner van de directeur-bestuurder ben je medeverantwoordelijk voor visieontwikkeling en het bepalen van de strategische koers van Woontij.

Je bent onderdeel van het management van Woontij, dat integraal verantwoordelijk is voor de invulling en uitwerking van de strategie en het beleid van de organisatie. Daarbij is zowel sprake van integraal beleid als van beleid op deelaspecten binnen de verschillende werkgebieden. De managers zijn samen met de bestuurder verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van de belangen van Woontij en voor de afstemming en samenwerking met de interne toezichthouder (RvC) en de externe toezichthouders, de huurders, de ondernemingsraad en de andere stakeholders.

Wij zoeken een gedreven manager met kennis en ervaring op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Iemand die gevoel heeft voor de sociale leefomgeving en lokale behoeften kan vertalen naar beleid. Iemand die zich kan verplaatsen in de doelgroep, marktontwikkelingen weet te monitoren en initiatieven neemt voor de aanpak van woningnood. Hij/zij kan met kennis van zaken, tact, overtuigingskracht en inlevingsvermogen onderhandelingen in goede banen leiden.

Een energiek en coachend leidinggevende, aanspreekbaar en toegankelijk die tegelijkertijd besluitvaardig en doortastend is.

Bekijk de volledige tekst op de site van Public Spirit via deze link.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden