Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Voldoet onze dienstverlening aan uw wensen?

Publicatiedatum: 27-07-2020

Voor ons is dit één van de belangrijkste vragen met betrekking tot de bewonerstevredenheid. Door onze dienstverlening op verschillende contactmomenten te laten beoordelen door de huurders verzamelen we waardevolle informatie. Huurders die meedoen aan dit onderzoek geven ons de de kans onze dienstverlening naar een hoger niveau te tillen. Deze keer worden er extra vragen gesteld over onze dienstverlening in Coronatijd.

Wat meet Aedes met de benchmark? De Aedes-benchmark vergelijkt corporaties op vijf prestatievelden. Het prestatieveld 'Huurdersoordeel' gaat over de tevredenheid van huurders over een aantal primaire corporatieprocessen (betrekken en verlaten van een woning en reparatieverzoeken). Wij besteden dit onderzoek uit aan KWH. KWH is hét landelijke kwaliteitscentrum voor en door woningcorporaties. Een coöperatieve vereniging opgericht door corporaties zelf. we hebben een gedeelde missie. Sociale betrokkenheid en hart voor huurders. Huurders die in de afgelopen periode een vraag hebben gesteld, een woning hebben verlaten of betrokken of een reparatieverzoek hebben ingediend worden schriftelijk of telefonisch uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Uiteraard hopen we dat zoveel mogelijk huurders mee doen aan dit onderzoek. Wij gaan dan aan de slag met de uitkomsten. 

Deel deze pagina