Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Vragen over renovatie van woningen

Publicatiedatum: 06-01-2020

Een groot deel van onze huurders hebben een brief ontvangen over verduurzaming van de woning.

Twee huurders van Woontij hebben het initiatief genomen een groot deel van onze huurders begin januari een brief te sturen. Deze  brief gaat over de plannen van Woontij om een flink aantal woning te verduurzamen. Van huurders begrijpen we dat deze brief verwarring geeft. Met die reden leggen wij graag uit hoe de procedure is.

Vanuit de huurders en de bewonersvereniging Texel komen regelmatig vragen over het onderhoud in deze woningen. Dit zijn terechte vragen en die nemen we serieus. Eind 2018 heeft Woontij met instemming van de bewonersverenigingen het besluit genomen om alle woningen die behoren bij onze verkoopvoorraad te verduurzamen. Het gaat hierbij in totaal om ruim 300 woningen. 

De landelijke doelstelling is in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben. Voor de middellange termijn is landelijk en lokaal geformuleerd om in 2021 voor het woningbezit een gemiddelde energie-index te hebben van ≤ 1,25 (label B). Wij gaan ervanuit dat dit een realistische doelstelling is. Gelet op de huidige staat van ons woningbestand en de plannen voor vernieuwing van de woningvoorraad, renovatieprojecten en energetische maatregelen bij planmatig onderhoud gaan we ervan uit dat we deze doelstelling zullen halen. Belangrijk uitgangspunt is de woonlasten (huur + energielasten) van onze huurders te beperken.

Om te kunnen bepalen wat er per woning gedaan moet worden is er inmiddels per woning een inventarisatie gedaan. Er is geïnventariseerd welke werkzaamheden nodig zijn om uw woning tenminste een groen B-label te geven. Het doel van deze werkzaamheden is het verbeteren van het wooncomfort. Huurders krijgen in het 1ste kwartaal een schriftelijk voorstel. Op dit voorstel kan een huurder ja of nee zeggen. We begrijpen dat er op het moment dat u een voorstel krijgt vragen zijn. Voor uitleg en informatie worden daarom nog bijeenkomsten georganiseerd. Hoe we dat gaan doen is nog niet bekend. Alle betrokkenen worden hierover op een later moment geinformeerd.

Deel deze pagina