Werken bij Woontij

Publicaties

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte.
Lees voor

Autoriteit Wonen Oordeelsbrief

Oordeelsbrief
Lees voor

Gedragscode Woontij

Gedragscode
Lees voor

Investeringsstatuut Woontij

Invensteringsstatuut Woontij
Lees voor

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020
Lees voor

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2021
Lees voor

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020
Lees voor

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021
van Stichting Woontij
Lees voor

Klachtenreglement

Klachtenreglement
Lees voor

Klokkenluidersreglement

Klokkenluidersreglement
Lees voor

Prestatieafspraken Den Helder

Presentatieafspraken Den Helder
Lees voor

Prestatieafspraken Texel

Prestatieafspraken Texel
Lees voor
Addendum prestatieafspraken Texel
Lees voor

Remuneratierapport

Remuneratierapport
Lees voor

Samenwerkingsovereenkomst

Bewonersvereniging Texel
Lees voor
Bewonersvereniging Nieuwediep
Lees voor

Treasury statuut

Treasury satuut
van stichting Woontij
Lees voor

Visitatierapport Woontij

Visitatierapport Woontij
Lees voor
Bestuurlijke reactie visitatierapport Woontij
Lees voor