Publicaties

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte.

Autoriteit Wonen Oordeelsbrief

Oordeelsbrief

Gedragscode Woontij

Gedragscode

Integriteitscode Woontij

Invensteringsstatuut Woontij

Invensteringsstatuut Woontij

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2021

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021
van Stichting Woontij

Klachtenreglement

Klachtenreglement

Klokkenluidersreglement

Klokkenluidersreglement

Remuneratierapport

Remuneratierapport

Samenwerkingsovereenkomst

Bewonersvereniging Texel
Bewonersvereniging Nieuwediep

Treasury statuut

Treasury satuut
van stichting Woontij

Visitatierapport Woontij

Visitatierapport Woontij
Bestuurlijke reactie visitatierapport Woontij

Presentatieafspraken Den Helder

Presentatieafspraken Den Helder

Presentatieafspraken Texel

Presentatieafspraken Texel