Geen objecten gevonden

Prestatie-afspraken Den Helder

Speciale aandacht wordt besteed aan de achterstand in de taakstelling huisvesting statushouders (vluchtelingen). Woontij levert hieraan jaarlijks een relatief grote bijdrage. We proberen 20% van de taakstelling in te vullen, terwijl we slechts 7% van de sociale woningvoorraad in Den Helder in eigendom hebben. Bovendien zijn veel wooncomplexen (bijvoorbeeld appartementencomplexen bestemd voor senioren of gehandicapten) hiervoor niet geschikt. Woontij wil graag een goede balans houden in de mix van bewoners binnen wooncomplexen. Woontij is bereid om samen met de gemeente te zoeken naar alternatieve oplossingen om toch aan de taakstelling te kunnen voldoen.
Een ander belangrijk onderwerp is de verduurzaming van woningen. Om daarin de juiste keuzes te maken is het belangrijk om te weten welke keuzes de gemeente maakt voor alternatief van het gasnet. Daarvoor wordt dit jaar door de gemeente de Transitievisie Warmte opgesteld.

Deel deze pagina