Prestatie-afspraken Texel

Op Texel is het goed wonen. Het beleid voor wonen is opgeschreven in de Texelse Woonvisie. Woontij draagt bij aan het realiseren van het woonbeleid. Hoe dat er de komende jaren uitziet, is nu opgeschreven in de nieuwe prestatieafspraken 2017 – 2020. Bewoners Vereniging Texel heeft ingestemd. Op 27 juni zijn de nieuwe afspraken door de drie partijen ondertekend. Wilt u meer weten? Klik dan hier.

Wat staat er in de nieuwe afspraken? De afspraken volgen de 4 lijnen uit de woonvisie.

1. Texel richt zich op de bestaande woningvoorraad

 • Duurzaamheid van de woningen: de lat gaat omhoog. Zo wordt alle enkelglas vervangen door dubbelglas, krijgen alle woningen een groen label en komen er meer zonnepanelen.
 • In de periode van deze prestatieafspraken worden 98 appartementen gerenoveerd.
 • Nieuwbouw: in totaal in deze periode 238 woon- en zorgeenheden erbij.
 • Belangrijk zijn de betaalbaarheid en de leefbaarheid in de woonomgeving.

2. Texel zet in op robuuste kernen

 • Per dorp wordt in 2017 een strategie vastgesteld.

3. Texel richt zich op strategische programmering

 • De woningvoorraad wordt uitgebreid door uitvoering van diverse projecten.
 • Bij nieuwbouwprojecten worden de Texelprincipes opgenomen in het Programma van eisen.
 • Verder wordt onderzocht of voldaan kan worden aan de BENG normen (Dit staat voor: Bijna Energieneutraal Gebouw).

4. Texel maakt zich sterk voor betaalbaarheid en oudere zorgvragende doelgroepen

 • Door verkoop van huurwoningen komt doorstroming op gang.
 • Ook het aanbieden van het ‘zorgeloos verhuizen’ draagt hieraan bij. (dit houdt in dat verhuurders op leeftijd kunnen verhuizen naar een meer passende woning met behoud van de – veelal lage – huur)

Oplossingen voor huisvesten van personeel:

 • de Potvis
 • economiewoningen
 • een pilot met TOP om te komen tot personeelswoningen

Voor zorgbehoevenden wordt meegewerkt aan kleinschalige en grootschaliger ontwikkelingen (scheiding wonen en zorg), statushouders worden gehuisvest. Tot slot wordt Tubantia ingezet ter leniging van hoge woonnood.

Het college stemt in met deze uitvoering van de Woonvisie. Het vaststellen van prestatieafspraken ter uitvoering van de woonvisie, is een bevoegdheid van het college. Het college vindt het echter belangrijk dat dit onderwerp ook op de agenda van de raad komt en vraagt de raad naar wensen en bedenkingen. Omdat de prestatieafspraken een dynamisch document vormen, zullen eventuele wensen en bedenkingen worden meegenomen in de eerste actualisatie. Door nu te ondertekenen en aanvullingen mee te nemen in een eerste actualisatie manier gaat Texel beter in de pas lopen met de jaarlijkse afsprakencyclus uit de Woningwet.

Deel deze pagina