Nieuwsbericht

Aanpassingen in verhuurbeleid

Om de vrijgekomen woningen zo passend mogelijk te verdelen hebben we een aantal beleidsregels afgesproken. Elk jaar wordt dit beleid geëvalueerd. Hier leest u wat de resultaten en wijzigingen zijn van deze evaluatie.

Bij de evaluatie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 1. Woontij is er voor mensen die vanwege hun inkomen en/of beperkingen niet, of moeilijk, in staat zijn om in hun eigen woonbehoefte te voorzien (primaire doelgroep).
 2. Ons streven is voor alle groepen de wachttijden ongeveer even lang (of liever even kort) te houden / te krijgen.
 3. We houden de regels zo eenvoudig mogelijk
 4. We maken vaste afspraken over bemiddelingswoningen op het gebied van Wonen en Zorg, inclusief de taakstelling
 5. We spannen ons in om de taakstelling te realiseren
 6. We spannen ons in de verkoopdoelstelling te realiseren
 7. Huishoudens 1p met een inkomen van € 22.201 tot € 36.798,- en 2p met een inkomen van €  30.151 tot € 36.798,- hebben geen recht op huurtoeslag en vallen buiten de passendheidsregels, maar wel binnen de doelgroep.

Wat valt op? 

 • ingeschreven woningzoekenden nemen toe, zowel in Den Helder als op Texel
 • actieve zoekers nemen toe
 • de wachttijd neemt toe
 • er wordt weinig gebruik gemaakt van de 10% uitzonderingsregeling

Hoeveel woningen kwamen er vrij (exclusief nieuwbouw)

Op Texel kwamen 80 woningen vrij; 58 woningen zijn aangeboden via de website; 22 woningen zijn bemiddelingswoningen.
In Den Helder/Julianadorp kwamen 117 woningen vrij: 78 aanbod en 39 bemiddelingswoningen.

Wachttijden Den Helder en Julianadorp

In Den Helder zijn woningzoekenden redelijk snel aan de beurt, de gemiddelde wachttijd is 1,02 jaar, variërend van 10 dagen tot 9 jaar. We constateren daar geen knelpunten. We worden ook niet overvraagd. We hebben wel meer moeite met het verhuren van de gelabelde 65+ woningen.

Wachttijden en Texel

De wachttijden lopen op. De gemiddelde wachttijd is 4,29 jaar. Voor een klein appartement is dat 3,68 jaar (Den Burg 4,49 jaar). Voor een wat groter appartement is de wachttijd gemiddeld 4,90 (Den Burg 5,61). Onze woningzoekenden voor een eengezinswoning is opgelopen tot gemiddeld 6,63 (den Burg 7.79). Deze wachttijden zijn exclusief nieuwbouw en herhuisvesters.

Wijzigingen per 1 januari 2018

De uitkomsten van de evaluatie hebben geleid tot de volgende wijzigingen.

 1. De maximale inkomens bij passend toewijzen zijn iets verhoogd (dit is een regeringsmaatregel).
 2. CIZ voorrang laten vervallen;
 3. Eerder gemaakte afspraken mbt voorrang laten vervallen; 
 4. Voor Den Helder geen bemiddelingswoningen meer aanbieden, alleen in die situaties waar sprake is van een noodsituatie (zie onze website)
 5. Voor Texel uitgaan van maximaal 20% van onze vrijgekomen woningen die ingezet kunnen worden als bemiddelingswoning. Dit houdt in dat we voor het jaar 2018 uitgaan van maximaal 30 bemiddelingswoningen. Dat lijkt veel, omdat we 80 extra woningen van De Tuunen meerekenen. Voor 2019 stellen we opnieuw een aantal vast
 6. Voor Tubantia als voorwaarde voor de verhuur opnemen: voorrang voor woningzoekenden die wonen en/of werken op Texel

 

 

Geplaatst op 16-01-2018

Terug naar overzicht