Nieuwsbericht

Oordeelsbrief Autoriteit Woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (AW) beoordeelt jaarlijks integraal het beleid en beheer en het functioneren van corporaties. De Aw beoordeelt of, nu en in de toekomst, wordt voldaan aan de vereisten op het gebied van good governance, integriteit, rechtmatigheid en financiële continuïteit.

De beoordeling van Woontij geeft aanleiding tot het maken van 2 opmerkingen:

1. De jaarlijkse bijdragen aan WonenPlus zijn niet toegestaan op grond van de Woningwet.

2. Bij toewijzing van woningen binnen het complex De Potvis wordt het in komen niet getoetst volgens het principe van het passend toewijzen. Verhuringen binnen De Potvis worden ook niet geregistreerd als nietpassend.

Over de WonenPlus-bijdragen gaan we in overleg met Bewonersvereniging Nieuwediep een oplossing bedenken waarmee voldaan wordt aan de bepalingen van de Woningwet. Over De Potvis hebben we een uitgebreide notitie met een oplossingsvoorstel gestuurd aan de Aw. We gaan hierover binnenkort met de Aw in overleg, zodat deze onrechtmatigheid ook kan worden opgelost. De Aw is over ons voorstel inmiddels in overleg met het ministerie van BZK.

Wat betreft de financiële continuïteit en de bescherming van het maatschappelijk vermogen heeft de Aw geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen.

Ten aanzien van de integriteit ziet de Aw geen aanleiding tot het doen van interventies.

Klik hier voor de brief.

Geplaatst op 25-05-2018

Terug naar overzicht