Nieuwsbericht

Vragen vanuit de adviesraad Sociaal Domein

De leden van de adviesraad Sociaal Domein worden regelmatig door mensen benaderd met vragen, op allerlei gebied.

Zo kwamen er ook vragen bij hen over de woningtoewijzing van de woningen van Woontij. De adviesraad Sociaal Domein verwijst deze mensen naar Woontij. De adviesraad is niet in het leven geroepen om zaken/belangen van individuen te behartigen. Het is uiteraard het allerbeste als iedereen met vragen over woningtoewijzing en ander beleid van Woontij direct naar Woontij gaat. Dat is de kortste lijn. Gelukkig doen de meeste mensen dat ook.

Kennisverbreding

Aangezien de adviesraad zich wel bezighoudt op verschillende terreinen het sociaal domein aangaand, is het idee ontstaan om zich goed te laten informeren door Woontij. Ook de adviesraad is uiteraard benieuwd hoe het precies zit met het al dan niet toewijzen van woningen. Voornamelijk ter verbreding van het inzicht en kennis van de leden van de adviesraad.

Goed gesprek

Op uitnodiging van de adviesraad Sociaal Domein is Christine Groen van Woontij aangeschoven bij een vergadering om vragen te beantwoorden op het gebied van woningtoewijzing en uitleg te geven over het beleid. Het werd een goede uitwisseling van regels en afspraken. Zowel voor Woontij als de adviesraad plezierig, zinvol en leerzaam. De adviesraad kreeg een goede inkijk aangaande de sociale woningbouw op Texel.

Geplaatst op 24-01-2018

Terug naar overzicht