Team Woontij

Er werken 22 personen bij Woontij.

Omdat we een kleine organisatie zijn en werken vanuit één team hebben we allemaal een breed takenpakket. Daar waar nodig helpen en ondersteunen we elkaar. Altijd met het doel u zo snel en adequaat mogelijk te helpen. Hieronder stellen wij ons graag aan u voor. Voor de duidelijkheid vermelden we per medewerker de 'hoofdtaken' van die persoon, zodat u weet met wie u te maken hebt bij telefonische en schriftelijke klantcontacten.

Jan van Andel directeur-bestuurder

houdt zich bezig met ontwikkeling van strategie, beleid en nieuwe bouwplannen, overleg met raad van commissarissen, gemeenten, bewonersorganisaties en andere belanghebbenden.
E: j.vanandelwoontijnl
M: 06 - 20 40 23 63

Etienne van Bennekom, manager Vastgoed

houdt zich bezig met technisch beheer van ons woningbezit, renovatie- en nieuwbouwprojecten.Etienne is woensdagmiddag vrij.
E: e.vanbennekom@woontij.nl
M: 06 - 26 88 11 48

Sady Bombeeck, telefoniste/klantcontacten

houdt zich bezig met de afhandeling van inkomende telefoongesprekken, met de planning van de reparatieverzoeken of zij verbindt u door met één van de collega's. 
Sady werkt op dinsdag en woensdag en om de week om maand.
E: s.bombeeckwoontijnl
T: 088 - 966 68 45
M: 06 21 27 53 91

Marcel van Boven, buurtconciërge

houdt zich bezig met de uitvoering van reparatieverzoeken en serviceabonnementen.
E: m.vanbovenwoontijnl
T: 088 - 966 68 45

Ruud Dienaar, buurtconciërge / beheerder Potvis

houdt zich bezig met beheer en de verhuur van de appartementen op Campus De Potvis, complexbeheer en ondersteuning collega buurtconciërges. 
E: r.dienaarwoontijnl
M: 06 - 50 29 81 66

Nico van Egmond, senior-buurtconciërge

houdt zich bezig met woninginspecties met vertrekkende en woningopname met nieuwe huurders, uitvoering klein woningonderhoud, aanspreekpunt in de buurten, bewonersgesprekken.
E: n.vanegmondwoontijnl
M: 06 - 15 46 04 55

Cindy Gerrits, woonconsulent

houdt zich bezig met verhuur en verkoop, huurincasso, sociaal beheer en overlast. Cindy werkt van maandag tot en met donderdag.
E: c.gerritswoontijnl
M: 06 - 20 74 29 70

Saskia Gieles, woonconsulent

houdt zich bezig met verhuur en huurincasso. Saskia werkt op maandag en donderdag de hele dag, dinsdag tot 14.30 en woensdag tot 12.30 uur. 
E: s.gieleswoontijnl
M: 06 - 268 811 49

Christine Groen manager Wonen

Is procesverantwoordelijk voor de processen klantcontacten, verhuur/verkoop, (digitale) communicatie, bewonersparticipatie, sociaal beheer en Campus De Potvis. En houdt zich bezig met de verbetering van klanttevredenheid in het algemeen. Christine werkt van maandag tot en met donderdag.
E: c.groenwoontijnl
M: 06 – 4523 1491

Monique Halsema, financiële administratie

houdt zich bezig met de crediteurenadministratie, servicekosten huurders Texel en interne controle.

E: m.halsemawoontijnl
M: 06 25 36 27 63

Dirk IJlstra, medewerker technische klantenservice

houdt zich bezig met reparatieverzoeken en het inplannen en aansturen van de buurtconciërges. reparatieverzoeken kunt u elke ochtend melden tussen 08.30 en 10.30 uur
E: d.ijlstra@woontij.nl

M: 06 - 15 87 70 77

Erik Jansen, buurtconciërge 

houdt zich bezig met de uitvoering van reparatieverzoeken en serviceabonnementen.
E: e.jansenwoontijnl
T: 088 - 966 68 45

Ab Karsten

houdt zich bezig met woninginspecties met vertrekkende en woningopname met nieuwe huurders, uitvoering klein woningonderhoud, aanspreekpunt in de buurten, bewoners- en bemiddelingsgesprekken.
E: a.karstenwoontijnl
M: 06 - 10 49 07 23

Arthur Kops, projectvoorbereider

houdt zich bezig met het planmatig onderhoud van onze woningen (beleid, begroting, voorbereiding en coördinatie), renovatie- en nieuwbouwprojecten, ambtelijk secretaris Raad van Commissarissen.
Arthur werkt niet op vrijdag.
E: a.kopswoontijnl
M: 06 - 26 88 11 52

Raymond Notten, opzichter projecten

houdt zich bezig met aanvragen vraaggestuurd onderhoud, toezicht op uitvoering van planmatig onderhoud en nieuwbouw en het oplossen van technische problemen, voorzitter OR.
Raymond werkt niet op maandag- en vrijdagmiddag.
E: r.nottenwoontijnl
M: 06 - 17 42 98 23

Nick Ran, woonconsulent

houdt zich bezig met verhuur, verkoop, onderhouden website en is Security Officer.
Nick werkt niet op maandag.
E: n.ranwoontijnl
M: 06 - 20 00 53 62

Heleen Straatman, manager Financiën

Houdt zich bezig met bedrijfsadministratie, managementinformatie, interne controle, huurincasso, huuradministratie en afhandeling klachten mbt de dienstverlening en is Privacy Officer in het kader van de AVG
M: h.straatmanwoontijnl
M: 06 - 44 77 25 06

Harriëtte Tigchelaar, financiële administratie

houdt zich bezig met crediteurenadministratie, servicekosten huurders Den Helder, uitgaande facturen en salarisadministratie. Harriëtte werkt niet op vrijdag.

E: h.tigchelaarwoontijnl
M: 06 25 37 35 79

Evelien Timmermans, debiteurenadministratie

houdt zich bezig met debiteurenbeheer, postverwerking, huuradministratie.

E: e.timmermanswoontijnl
M: 06- 21 16 30 91

Klaasje van der Velde, debiteurenadministratie

houdt zich bezig met debiteurenbeheer, huuradministratie en postverwerking.

E: k.vanderveldewoontijnl
M: 06 15 54 58 09

Elise Witte, financiële verslaglegging

houdt zich bezig met het opstellen van financiële rapportages (o.a. jaarrekening, begroting), interne controle.

E: e.wittewoontijnl
M: 06 25 37 24 02

Organogram

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden