Team Woontij

Er werken 22 personen bij Woontij.

Omdat we een kleine organisatie zijn en werken vanuit één team hebben we allemaal een breed takenpakket. Daar waar nodig helpen en ondersteunen we elkaar. Altijd met het doel u zo snel en adequaat mogelijk te helpen. Hieronder stellen wij ons graag aan u voor. Voor de duidelijkheid vermelden we per medewerker de 'hoofdtaken' van die persoon, zodat u weet met wie u te maken hebt bij telefonische en schriftelijke klantcontacten.

Jan van Andel directeur-bestuurder

Houdt zich bezig met ontwikkeling van strategie, beleid en nieuwe bouwplannen, overleg met raad van commissarissen, gemeenten, bewonersorganisaties en andere belanghebbenden.
E: j.vanandelwoontijnl
M: 06 - 20 40 23 63

Etienne van Bennekom, manager Vastgoed

Is procesverantwoordelijk voor de processen planmatig en niet-planmatig  onderhoud (reparaties), complexbeheer (contracten), renovatie en nieuwbouw. Etienne is woensdagmiddag vrij.
E: e.vanbennekom@woontij.nl
M: 06 - 26 88 11 48

Sady Bombeeck, telefoniste/klantcontacten

Houdt zich bezig met de afhandeling van inkomende telefoongesprekken of zij verbindt u door met één van de collega's. Sady haar vaste werkdagen zijn dinsdag en woensdag.
E: s.bombeeckwoontijnl
M: 06 21 27 53 91

Marcel van Boven, buurtconciërge

Houdt zich bezig met de uitvoering van reparatieverzoeken en serviceabonnementen.
E: m.vanbovenwoontijnl
T: 088 - 966 68 45

Ruud Dienaar, buurtconciërge / beheerder Potvis

Houdt zich bezig met beheer en de verhuur van de appartementen op Campus De Potvis, complexbeheer en ondersteuning collega buurtconciërges. 
E: r.dienaarwoontijnl
M: 06 - 50 29 81 66

Nico van Egmond, senior-buurtconciërge

Houdt zich bezig met woninginspecties met vertrekkende huurders en de woningopname met nieuwe huurders, uitvoering klein woningonderhoud, aanspreekpunt in de buurten, bewonersgesprekken.
E: n.vanegmondwoontijnl
M: 06 - 15 46 04 55

Cindy Gerrits, woonconsulent

Houdt zich bezig met verhuur en verkoop, huurincasso, sociaal beheer en overlast. Cindy werkt van maandag tot en met donderdag.
E: c.gerritswoontijnl
M: 06 - 20 74 29 70

Saskia Gieles, woonconsulent

Houdt zich bezig met verhuur en huurincasso. Saskia werkt op maandag en donderdag de hele dag, dinsdag tot 14.30 en woensdag tot 12.30 uur. 
E: s.gieleswoontijnl
M: 06 - 268 811 49

Christine Groen, manager Wonen

Is procesverantwoordelijk voor de processen klantcontacten, verhuur/verkoop, (digitale) communicatie, bewonersparticipatie, sociaal beheer en Campus De Potvis. Ook houdt zij zich bezig met de verbetering van klanttevredenheid in het algemeen. Christine werkt van maandag tot en met donderdag.
E: c.groenwoontijnl
M: 06 – 4523 1491

Monique Halsema, financiële administratie

Houdt zich bezig met de crediteurenadministratie, de jaarlijkse afrekening servicekosten van huurders Texel en interne controle.

E: m.halsemawoontijnl
M: 06 25 36 27 63

Dirk IJlstra, medewerker technische klantenservice

Houdt zich bezig met reparatieverzoeken en het inplannen en aansturen van de buurtconciërges. Reparatieverzoeken kunt u elke ochtend telefonish melden tussen 08.30 en 10.30 uur of via de mail reparatieverzoekenwoontijnl
E: d.ijlstra@woontij.nl

M: 06 - 15 87 70 77

Erik Jansen, buurtconciërge 

Houdt zich bezig met de uitvoering van reparatieverzoeken en serviceabonnementen.
E: e.jansenwoontijnl
T: 088 - 966 68 45

Ab Karsten, buurtconcierge

Houdt zich bezig met woninginspecties met vertrekkende huurders en de woningopname met nieuwe huurders, uitvoering klein woningonderhoud, aanspreekpunt in de buurten, bewonersgesprekken.
E: a.karstenwoontijnl
M: 06 - 10 49 07 23

Arthur Kops, projectvoorbereider

Houdt zich bezig met het planmatig onderhoud van onze woningen (beleid, begroting, voorbereiding en coördinatie), renovatie- en nieuwbouwprojecten, ambtelijk secretaris Raad van Commissarissen.
Arthur werkt niet op vrijdag.
E: a.kopswoontijnl
M: 06 - 26 88 11 52

Raymond Notten, opzichter projecten / coördinator team Vastgoed

Houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen team Vastgoed. Raymond handelt de aanvragen vraaggestuurd onderhoud af en houdt toezicht op uitvoering van planmatig onderhoud en nieuwbouw. Daarnaast is Raymond het vaste aanspreekpunt bij complexe technische vraagstukken. Raymond is voorzitter van onze OR.
Raymond werkt niet op maandag- en vrijdagmiddag.
E: r.nottenwoontijnl
M: 06 - 17 42 98 23

Nick Ran, woonconsulent

Houdt zich bezig met verhuur, verkoop, onderhouden website en is Security Officer in het kader van de AVG. Nick is lid van onze OR.
Nick werkt niet op maandag.
E: n.ranwoontijnl
M: 06 - 20 00 53 62

Heleen Straatman, manager Financiën

Is procesverantwoordelijk voor de processen bedrijfsadministratie, managementinformatie, interne controle, huurincasso, huuradministratie en afhandeling klachten mbt de dienstverlening. Ook is Heleen Privacy Officer in het kader van de AVG
M: h.straatmanwoontijnl
M: 06 - 44 77 25 06

Harriëtte Tigchelaar, financiële administratie

Houdt zich bezig met crediteurenadministratie. Zij zorgt voor de jaarlijke aftrekening servicekosten voor huurders Den Helder en de salarisadministratie. Harriëtte werkt niet op vrijdag.

E: h.tigchelaarwoontijnl
M: 06 25 37 35 79

Evelien Timmermans, debiteurenadministratie

Houdt zich bezig met debiteurenbeheer, postverwerking, huuradministratie. Evelien zorgt er ook voor dat de jaarljkse huuraanpassing op tijd bij de huurders komt.

E: e.timmermanswoontijnl
M: 06- 21 16 30 91

Klaasje van der Velde, debiteurenadministratie

Houdt zich bezig met debiteurenbeheer, huuradministratie en postverwerking.

E: k.vanderveldewoontijnl
M: 06 15 54 58 09

Elise Witte, financiële verslaglegging

Houdt zich bezig met het opstellen van financiële rapportages (o.a. jaarrekening, begroting), interne controle.

E: e.wittewoontijnl
M: 06 25 37 24 02

Organogram

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden