Geen objecten gevonden

Team Woontij

Omdat we een kleine organisatie zijn en werken vanuit één team hebben we allemaal een breed takenpakket. Daar waar nodig helpen en ondersteunen we elkaar. Altijd met het doel u zo snel en adequaat mogelijk te helpen. Hieronder stellen wij ons graag aan u voor. Voor de duidelijkheid vermelden we per medewerker de 'hoofdtaken' van die persoon, zodat u weet met wie u te maken hebt bij telefonische en schriftelijke klantcontacten.

Jan van Andel directeur-bestuurder

Houdt zich bezig met ontwikkeling van strategie, beleid en nieuwe bouwplannen, overleg met raad van commissarissen, gemeenten, bewonersorganisaties en andere belanghebbenden.
E: j.vanandelwoontijnl
M: 06 - 20 40 23 63

Sady Bombeeck, telefoniste/klantcontacten

Houdt zich bezig met de afhandeling van inkomende telefoongesprekken of zij verbindt u door met één van de collega's. Sady haar vaste werkdagen zijn dinsdag en woensdag.
E: s.bombeeckwoontijnl
M: 06 21 27 53 91

Marcel van Boven, buurtconciërge

Houdt zich bezig met de uitvoering van reparatieverzoeken en serviceabonnementen.
E: m.vanbovenwoontijnl
T: 088 - 966 68 45

Ruud Dienaar, buurtconciërge / beheerder Potvis

Houdt zich bezig met beheer en de verhuur van de appartementen op Campus De Potvis, complexbeheer en ondersteuning collega buurtconciërges. 
E: r.dienaarwoontijnl
M: 06 - 50 29 81 66

Nico van Egmond, senior-buurtconciërge

Houdt zich bezig met woninginspecties met vertrekkende huurders en de woningopname met nieuwe huurders, uitvoering klein woningonderhoud, aanspreekpunt in de buurten, bewonersgesprekken.
E: n.vanegmondwoontijnl
 

Cindy Gerrits, woonconsulent

Houdt zich bezig met verhuur en verkoop, huurincasso, sociaal beheer en overlast. Cindy werkt van maandag tot en met donderdag.
E: c.gerritswoontijnl
M: 06 - 20 74 29 70

Saskia Gieles, woonconsulent

Houdt zich bezig met verhuur en huurincasso. Saskia werkt op maandag en donderdag de hele dag, dinsdag tot 14.30 en woensdag tot 12.30 uur. 
E: s.gieleswoontijnl
M: 06 - 268 811 49

Christine Groen, projectmanager Wonen

Participeert in projectteams bij de voorbereiding en uitvoering van projecten en is verantwoordelijk voor de bewonersbegeleiding van nieuwbouw- en renovatieprojecten en complexgewijze implementatie van het woonconcept Samen wonen naar wens. Christine werkt van dinsdag tot en met donderdag.
E: c.groenwoontijnl
M: 06 – 4523 1491

Monique Halsema, financiële administratie

Houdt zich bezig met de crediteurenadministratie, de jaarlijkse afrekening servicekosten van huurders Texel en interne controle.

E: m.halsemawoontijnl
M: 06 25 36 27 63

Erik Jansen, buurtconciërge 

Houdt zich bezig met de uitvoering van reparatieverzoeken en serviceabonnementen.
E: e.jansenwoontijnl
T: 088 - 966 68 45

Raymond Notten, opzichter projecten / coördinator team Vastgoed

Houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen team Vastgoed. Raymond handelt de aanvragen vraaggestuurd onderhoud af en houdt toezicht op uitvoering van planmatig onderhoud en nieuwbouw. Daarnaast is Raymond het vaste aanspreekpunt bij complexe technische vraagstukken. Raymond is voorzitter van onze OR.
Raymond werkt niet op maandag- en vrijdagmiddag.
E: r.nottenwoontijnl
M: 06 - 17 42 98 23

Nick Ran, woonconsulent

Houdt zich bezig met verhuur, verkoop, onderhouden website en is Security Officer in het kader van de AVG. Nick is lid van onze OR.
Nick werkt niet op maandag.
E: n.ranwoontijnl
M: 06 - 20 00 53 62

Harriëtte Tigchelaar, financiële administratie

Houdt zich bezig met crediteurenadministratie. Zij zorgt voor de jaarlijke aftrekening servicekosten voor huurders Den Helder en de salarisadministratie. Harriëtte werkt niet op vrijdag.

E: h.tigchelaarwoontijnl
M: 06 25 37 35 79

Evelien Timmermans, debiteurenadministratie

Houdt zich bezig met debiteurenbeheer, postverwerking, huuradministratie. Evelien zorgt er ook voor dat de jaarljkse huuraanpassing op tijd bij de huurders komt.

E: e.timmermanswoontijnl
M: 06- 21 16 30 91

Klaasje van der Velde, debiteurenadministratie

Houdt zich bezig met debiteurenbeheer, huuradministratie en postverwerking.

E: k.vanderveldewoontijnl
M: 06 15 54 58 09

Organogram

Deel deze pagina