Team Woontij

Op 1 januari 2016 werken er 22 personen bij Woontij.

Omdat we een kleine organisatie zijn en werken vanuit één team hebben we allemaal een breed takenpakket. Daar waar nodig helpen en ondersteunen we elkaar. Altijd met het doel u zo snel en adequaat mogelijk te helpen. Hieronder stellen wij ons graag aan u voor. Voor de duidelijkheid vermelden we per medewerker de 'hoofdtaken' van die persoon, zodat u weet met wie u te maken hebt bij telefonische en schriftelijke klantcontacten.

Jan van Andel directeur-bestuurder

houdt zich bezig met ontwikkeling van strategie, beleid en nieuwe bouwplannen, overleg met raad van commissarissen, gemeenten, bewonersorganisaties en andere belanghebbenden.
E: j.vanandelwoontijnl
M: 06 - 20 40 23 63

Etienne van Bennekom, manager Vastgoed

houdt zich bezig met technisch beheer van ons woningbezit, renovatie- en nieuwbouwprojecten.Etienne is woensdagmiddag vrij.
E: e.vanbennekom@woontij.nl
M: 06 - 26 88 11 48

 

 

Sady Bombeeck, telefoniste/klantcontacten

houdt zich bezig met de afhandeling van inkomende telefoongesprekken, met de planning van de reparatieverzoeken of zij verbindt u door met één van de collega's. 
Sady werkt op woensdag, donderdag en vrijdagmorgen.
E: s.bombeeckwoontijnl
T: 088 - 966 68 45

Marcel van Boven, buurtconciërge

houdt zich bezig met de uitvoering van reparatieverzoeken en serviceabonnementen.
E: m.vanboven@woontij.nl
T: 088 - 966 68 45

Ruud Dienaar, buurtconciërge / beheerder Potvis

houdt zich bezig met beheer en de verhuur van de appartementen op Campus De Potvis, complexbeheer en ondersteuning collega buurtconciërges. 
E: r.dienaarwoontijnl
M: 06 - 50 29 81 66

Nico van Egmond, senior-buurtconciërge

houdt zich bezig met woninginspecties met vertrekkende en woningopname met nieuwe huurders, uitvoering klein woningonderhoud, aanspreekpunt in de buurten, bewonersgesprekken.
E: n.vanegmondwoontijnl
M: 06 - 15 46 04 55

Cindy Gerrits, woonconsulent

houdt zich bezig met verhuur en verkoop, huurincasso, sociaal beheer en overlast. Cindy werkt op woensdag, donderdag en vrijdag.
E: c.gerritswoontijnl
T: 088 - 966 68 45

Christine Groen manager Wonen

houdt zich bezig met verhuur/verkoop, (digitale) communicatie, bewonersparticipatie, sociaal beheer en De Potvis. 
E: c.groenwoontijnl
M: 06 – 4523 1491

Monique Halsema, financiële administratie

houdt zich bezig met de crediteurenadministratie, servicekosten huurders Texel en interne controle.

E: m.halsemawoontijnl
T: 088 - 966 68 11

Erik Jansen, buurtconciërge 

houdt zich bezig met de uitvoering van reparatieverzoeken en serviceabonnementen.
E: e.jansenwoontijnl
T: 088 - 966 68 45

Lia Koning, telefoniste / klantcontacten

houdt zich bezig met de afhandeling van inkomende telefoongesprekken, met de planning van de reparatieverzoeken of zij verbindt u door met één van de collega's. 
Lia werkt op maandag, dinsdag en vrijdagmorgen.
E: l.koning@woontij.nl
T: 088 - 966 68 45

Ab Karsten

houdt zich bezig met woninginspecties met vertrekkende en woningopname met nieuwe huurders, uitvoering klein woningonderhoud, aanspreekpunt in de buurten, bewoners- en bemiddelingsgesprekken.
E: a.karstenwoontijnl
M: 06 - 10 49 07 23

Arthur Kops, projectvoorbereider

houdt zich bezig met het planmatig onderhoud van onze woningen (beleid, begroting, voorbereiding en coördinatie), renovatie- en nieuwbouwprojecten, ambtelijk secretaris Raad van Commissarissen.
Arthur werkt niet op vrijdag.
E: a.kops@woontij.nl
M: 06 - 26 88 11 52

Elmy Nieuwenhuizen

houdt zich bezig met verhuur, Wonen, Zorg & Welzijn, overlast, sociaal beheer en huurincasso.
Elmy werkt niet op woensdag.


E: e.nieuwenhuizenwoontijnl
M: 06 - 26 88 11 50

Raymond Notten, opzichter projecten

houdt zich bezig met aanvragen vraaggestuurd onderhoud, toezicht op uitvoering van planmatig onderhoud en nieuwbouw en het oplossen van technische problemen, voorzitter OR.
Raymond werkt niet op vrijdag.
E: r.notten@woontij.nl
M: 06 - 17 42 98 23

Nick Ran, woonconsulent

houdt zich bezig met verhuur, verkoop, onderhouden website.
Nick werkt niet op maandag.
E: n.ran@woontij.nl
M: 06 - 20 00 53 62

Heleen Straatman, manager Financiën

houdt zich bezig met de financiële verwerking van de ontvangsten en facturen. Bedrijfsadministratie, managementinformatie, interne controle en afhandeling klachten mbt de dienstverlening.
M: h.straatmanwoontijnl
M: 06 - 44 77 25 06

 

 

Harriëtte Tigchelaar, financiële administratie

houdt zich bezig met crediteurenadministratie, servicekosten huurders Den Helder, uitgaande facturen en salarisadministratie. Secretaris OR.

E: h.tigchelaar@woontij.nl
T: 088 - 966 68 18

Evelien Timmermans, debiteurenadministratie

houdt zich bezig met debiteurenbeheer, postverwerking, huuradministratie.

E: e.timmermans@woontij.nl
T: 088 - 966 68 04

Cees Aris Trap, opzichter projecten

houdt zich bezig met aanvragen vraaggestuurd onderhoud, toezicht op uitvoering van planmatig onderhoud en nieuwbouw en het oplossen van technische problemen.

E: c.a.trapwoontijnl
M: 06 - 51 02 44 57

Klaasje van der Velde, debiteurenadministratie

houdt zich bezig met debiteurenbeheer, huuradministratie en postverwerking.

E: k.vandervelde@woontij.nl
T: 088 - 966 68 12

Elise Witte, financiële verslaglegging

houdt zich bezig met het opstellen van financiële rapportages (o.a. jaarrekening, begroting), interne controle.

E: e.witte@woontij.nl
T: 088 - 966 68 13

Organogram

Naar boven