Samenwerkingspartners

Landelijk, regionaal en lokaal

Landelijk werken we samen met koepelorganisatie Aedes. Samen beslissen zij over belangrijke issues, standpunten, de richting en visie van de sector. 

Ook heeft WSH een samenwerkingsverband met De Vernieuwde Stad, een initiatief van actieve, stedelijke corporaties.

Zorg en welzijn

Rond leefbaarheid, onderwijs en welzijn hebben we bestuurlijk contact met veel instellingen. Vaak werken we ook met hen samen.

  • Bijvoorbeeld met JINC, een netwerk van welzijns- en onderwijsorganisaties met als doel jongeren uit achterstandswijken richting een goede start op de arbeidsmarkt te begeleiden.
  • Daarnaast hebben we contact met Jeugdzorg en de Espritscholengroep, zijn we bestuurlijk vertegenwoordigd bij Critical Friends, een organisatie om scholen te laten reflecteren op hun onderwijsmethoden. We werken samen met stichting Studenten voor Samenleving, in het kader van het project Vooruit. Met dit project stellen wij woningen voor studenten beschikbaar. De studenten moeten dan als tegenprestatie iets doen voor de leefbaarheid en ontwikkeling van de buurt.
  • Rond het hoger onderwijs werken we samen met de Academie van de Stad, de Hogeschool van Amsterdam en het college Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.
  • We werken samen met de zorgverleners Cordaan, Osira en Amsta. We zijn aangesloten bij het overleg Toekomst Ouderenzorg, samen met onder andere Stadgenoot, HVO/Querido, Osira en Cordaan.
  • Jaarlijks overleggen wij met het Leger des Heils en met HVO/Querido, een organisatie die mensen met een psychiatrische beperking of sociaaleconomische problemen ondersteunt.