Buurtskap de Tuunen

Buurtskap de Tuunen

Door de gemeente Texel en Woontij wordt gewerkt aan de realisatie van een nieuwe woonbuurt in Den Burg Oost: Buurtskap de Tuunen.

De Tuunen omvat in totaal 100 (verplaatsbare) sociale huurwoningen en 40 vrije-sector huur- en koopwoningen. Hiermee willen Woontij en de gemeente de woningvoorraad weer op peil brengen, de doorstroming van de woningmarkt stimuleren en daarnaast anticiperen op mogelijke krimp, vergrijzing en een veranderende woonbehoefte in de toekomst.

Onze woningzoekenden zijn voornamelijk kleine huishoudens, 1 a 2 personen. Daarom bouwen we vooral kleinere woningen met twee slaapkamers. Er zijn voldoende eengezinswoningen in ons bezit. We stimuleren verhuizingen van een grotere naar een kleinere woning, zodat de eengezinswoningen vrijkomen voor de gezinnen.

In veel buurten kent men zijn/haar buren niet. Voor sommigen is dat prima. Anderen zoeken meer contact. Als je elkaar kent, doe je ook wat sneller een beroep op elkaar. In Buurtskap de Tuunen vindt iedereen een plek en voel je je verbonden. We zijn een buurt voor mensen die anders durven wonen. We wonen in een groene omgeving en de natuur is dichtbij. Als het gaat om een tuin, schuur of parkeerplaats, dan delen we die. Daar zijn we buren voor.

 

 

 

 

 

Naar boven