Buurtskap de Tuunen

Buurtskap de Tuunen

Aan de oostkant van Den Burg. Dáár vind je Buurtskap de Tuunen. Een buurt voor mensen die anders denken en anders durven wonen. Energiezuinig, gezellig en een beetje tegendraads. Duurzaamheid, samen delen, natuur en landschap zijn waarden die bij De Tuunen horen. Wonen in een groene omgeving en de natuur dichtbij. Als het gaat om een tuin, schuur of parkeerplaats, dan wordt die gedeeld. "Daar zijn we buren voor. We kennen elkaar en dat goed voor ons én voor de buurt". We doen actief mee bij het opzetten en beheren van deze nieuwe buurt.

In deze nieuwe wijk woon je in een duurzame woning. De privé buitenruimte is beperkt en er is veel gezamenlijke buitenruimte. Deze wordt door bewoners ingevuld, onderhouden en beheerd. In de Tuunen ben je dan ook voor een belangrijk deel medeverantwoordelijk voor de leefomgeving. Je kunt er dus veel invloed op uitoefenen.

Van de 100 sociale huurwoningen zijn er 20 bestemd voor een bijzondere doelgroep. 10 zorgwoningen voor 'Het Huis van tante Jans’ voor mensen met geheugenproblematiek en 10 woningen die bestemd zijn voor de begeleiding van jongeren door ‘De Novalishoeve’.

Veel belangstelling

Er is veel belangstelling van onze woningzoekenden voor deze woningen. We willen het liefst zo snel mogelijk de eerste woningen gaan plaatsen en de huurders gaan werven.

Kijk voor meer informatie op Is wonen in Buurtskap de Tuunen iets voor jou?

Er is ook een website van Buurtskap de Tuunen en een Facebookpagina

Er wordt flink gegraven
De contouren van de kavels worden al zichtbaar
Mooie overzichtsfoto
 
Naar boven
Veelgestelde vragen over:

Buurtskap de Tuunen

 • Wat hebben we voor ogen met dit bijzondere woonconcept

  Wat hebben we voor ogen?
  We hebben een sociale en vitale woonbuurt voor ogen waarbij de bewoners elkaar kennen, zich verbonden voelen, actief meedoen en betrokken zijn bij de inrichting, het gebruik en beheer van de gemeenschappelijke ruimten. Een buurt met een goede balans tussen persoonlijke en gezamenlijke belangen. Iedereen draagt op eigen wijze bij aan het vormgeven en onderhouden van de woonomgeving.

 • Welke woningen komen er in Buurtskap de Tuunen?

  De Tuunen omvat in totaal 100 (verplaatsbare) sociale huurwoningen en 40 vrije-sector huur- en koopwoningen. Hiermee willen Woontij en de gemeente de woningvoorraad weer op peil brengen, de doorstroming van de woningmarkt stimuleren en daarnaast anticiperen op mogelijke krimp, vergrijzing en een veranderende woonbehoefte in de toekomst.

  Verder komen er gezamenlijke voorzieningen als parkeerplaatsen, stallingen, tuinen.

  Bent u geïnteresseerd in een vrije sectorwoning? De verhuur/verkoop van de vrije-sectorwoningen gaat via de ontwikkelaar die de woningen bouwt. Voor meer informatie gaat u naar de site van de gemeente

 • Hoe groot (of klein) zijn de woningen die in De Tuunen komen

  We verwachten in juni definitief te kunnen vaststellen welke type woningen er komen. Alle woningen hebben een of twee slaapkamers. De woningen zijn ± 60m2.

 • Waarom bouwt Woontij voornamelijk kleine woningen?

  Onze woningzoekenden zijn voornamelijk kleine huishoudens, 1 a 2 personen. Daarom bouwen we vooral kleinere woningen met twee slaapkamers. Er zijn voldoende eengezinswoningen in ons bezit. We stimuleren verhuizingen van een grotere naar een kleinere woning, zodat de eengezinswoningen vrijkomen voor de gezinnen. Deze doorstroming wordt bevorderd doordat huidige huurders van Woontij voorrang krijgen op een woning in De Tuunen.

 • Wie gaat de woningen plaatsen?

  Voor het produceren en plaatsen van de 100 sociale huurwoningen hebben we het voornemen om opdracht te verstrekken aan PlekVoor uit Utrecht en Skilpod uit Geel (België), die ieder een deel van het totale plan gaan realiseren.

  De plannen van deze beide producenten zijn het best beoordeeld op basis van de selectieleidraad, waarbij aspecten als duurzaamheid, architectuur, wooncomfort, onderhoud, energieprestaties en bouwsom zijn meegewogen. De jury die de plannen beoordeelden bestond uit vertegenwoordigers van de Bewonersvereniging Texel, gemeente Texel, Fooq en Woontij.

 • Welke namen krijgen de straten

  Alles straten hebben namen van vlinders.

  De Kleine Vos, de Klaverspanner, het Icarusblauwtje, het Oranjetipje en de Rietspinner. Het zijn vlinders die op Texel voorkomen en het zijn de namen die de straten in ‘Buurtskap de Tuunen’ krijgen. De Vuurvlinder wordt verlengd.