Buurtskap de Tuunen

Buurtskap de Tuunen

Aan de oostkant van Den Burg. Daar vind je Buurtskap de Tuunen. Deze nieuwe woonbuurt is helemaal van deze tijd. Een buurt voor mensen die anders durven wonen. Energiezuinig, gezellig en een beetje tegendraads. In Buurtskap de Tuunen vindt iedereen een plek. We wonen in een groene omgeving en de natuur is dichtbij. Als het gaat om een tuin, schuur of parkeerplaats, dan delen we die. Daar zijn we buren voor. We kennen elkaar en dat goed voor de buurt.

Buurtskap de Tuunen is een woonbuurt met een bijzonder karakter. Bewoners kennen elkaar, voelen zich verbonden en doen actief mee. In deze nieuwe wijk woon je in een duurzame woning. De privé buitenruimte is beperkt maar er is wel veel gezamenlijke buitenruimte. Deze wordt door bewoners ingevuld, onderhouden en beheerd. In de Tuunen ben je dan ook voor een belangrijk deel medeverantwoordelijk voor de leefomgeving. Je kunt er dus veel invloed op uitoefenen.

Van de 100 sociale huurwoningen zijn er 20 bestemd voor een bijzondere doelgroep. 10 zorgwoningen voor 'Het Huis van tante Jans’ voor mensen met geheugenproblematiek en 10 woningen die bestemd zijn voor de begeleiding van jongeren door ‘De Novalishoeve’.

Kijk voor meer informatie ook op de website van Buurtskap de Tuunen en volg het nieuws op de Facebookpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven
Veelgestelde vragen over:

Buurtskap de Tuunen

 • Wat hebben we voor ogen met dit bijzondere woonconcept

  Wat hebben we voor ogen?
  We hebben een sociale en vitale woonbuurt voor ogen waarbij de bewoners elkaar kennen, zich verbonden voelen, actief meedoen en betrokken zijn bij de inrichting, het gebruik en beheer van de gemeenschappelijke ruimten. Een buurt met een goede balans tussen persoonlijke en gezamenlijke belangen. Iedereen draagt op eigen wijze bij aan het vormgeven en onderhouden van de woonomgeving.

 • Welke woningen komen er in Buurtskap de Tuunen?

  De Tuunen omvat in totaal 100 (verplaatsbare) sociale huurwoningen en 40 vrije-sector huur- en koopwoningen. Hiermee willen Woontij en de gemeente de woningvoorraad weer op peil brengen, de doorstroming van de woningmarkt stimuleren en daarnaast anticiperen op mogelijke krimp, vergrijzing en een veranderende woonbehoefte in de toekomst.

  Verder komen er gezamenlijke voorzieningen als parkeerplaatsen, stallingen, tuinen.

  Bent u geïnteresseerd in een vrije sectorwoning? De verhuur/verkoop van de vrije-sectorwoningen gaat via de ontwikkelaar die de woningen bouwt. Voor meer informatie gaat u naar de site van de gemeente

 • Hoe groot (of klein) zijn de woningen die in De Tuunen komen

  We verwachten in juni definitief te kunnen vaststellen welke type woningen er komen. Alle woningen hebben een of twee slaapkamers. De woningen zijn ± 60m2.

 • Waarom bouwt Woontij voornamelijk kleine woningen?

  Onze woningzoekenden zijn voornamelijk kleine huishoudens, 1 a 2 personen. Daarom bouwen we vooral kleinere woningen met twee slaapkamers. Er zijn voldoende eengezinswoningen in ons bezit. We stimuleren verhuizingen van een grotere naar een kleinere woning, zodat de eengezinswoningen vrijkomen voor de gezinnen. Deze doorstroming wordt bevorderd doordat huidige huurders van Woontij voorrang krijgen op een woning in De Tuunen.

 • Wie gaat de woningen plaatsen?

  Voor het produceren en plaatsen van de 100 sociale huurwoningen hebben we het voornemen om opdracht te verstrekken aan PlekVoor uit Utrecht en Skilpod uit Geel (België), die ieder een deel van het totale plan gaan realiseren.

  De plannen van deze beide producenten zijn het best beoordeeld op basis van de selectieleidraad, waarbij aspecten als duurzaamheid, architectuur, wooncomfort, onderhoud, energieprestaties en bouwsom zijn meegewogen. De jury die de plannen beoordeelden bestond uit vertegenwoordigers van de Bewonersvereniging Texel, gemeente Texel, Fooq en Woontij.

 • Welke namen krijgen de straten

  Alles straten hebben namen van vlinders.

  De Kleine Vos, de Klaverspanner, het Icarusblauwtje, het Oranjetipje en de Rietspinner. Het zijn vlinders die op Texel voorkomen en het zijn de namen die de straten in ‘Buurtskap de Tuunen’ krijgen. De Vuurvlinder wordt verlengd.