Buurtskap de Tuunen

Nieuwe wijk Den Burg Oost krijgt een naam. Buurtskap de Tuunen

Door de gemeente Texel en Woontij wordt gewerkt aan de realisatie van een nieuwe woonbuurt in Den Burg Oost. Deze nieuwe woonbuurt heeft een naam gekregen: Buurtskap de Tuunen.

De Tuunen omvat in totaal 100 (verplaatsbare) sociale huurwoningen en 40 vrije-sector huur- en koopwoningen. Hiermee willen Woontij en de gemeente de woningvoorraad weer op peil brengen, de doorstroming van de woningmarkt stimuleren en daarnaast anticiperen op mogelijke krimp, vergrijzing en een veranderende woonbehoefte in de toekomst.

Overzicht programma
Totaal worden er 140 woningen gebouwd, waarvan 100 sociale huurwoningen die via Woontij worden verhuurd. Van deze 100 woningen zijn er 20 bestemd voor een bijzondere doelgroep. 10 zorgwoningen voor 'Het Huis van tante Jans’ voor mensen met geheugenproblematiek en 10 woningen die bestemd zijn voor de begeleiding van jongeren door ‘De Novalishoeve’ .
In opdracht van de gemeente komen er 40 vrijesectorwoningen, inclusief 6 ‘tiny houses’ (max 35 m2) en ca. 20 vrije sector huurwoningen. De buurt omvat naast deze 140 woningen gezamenlijke voorzieningen als parkeerplaatsen, stallingen, tuinen.

Een impressie van de De Tuunen ziet u in dit filmpje. Ook op de site van de gemeente Texel vindt u informatie over deze bijzondere buurt.

De woningen
Inmiddels is de ‘uitvraag’ verstuurd naar de vier geselecteerde bouwers. Zij kunnen uiterlijk 14 december voorstellen indienen voor vier verschillende woningtypen voor de 100 sociale huurwoningen. Op 30 januari worden de plannen gepresenteerd aan een jury. In de jury zitten vertegenwoordigers van Gemeente Texel, Bewonersvereniging Texel, Fooq en Woontij. De plannen worden niet alleen op prijs beoordeeld, maar vooral ook op duurzaamheid, wooncomfort en architectuur. Als alles naar wens verloopt kunnen we hopelijk in februari de opdracht verstrekken en de vergunningen aanvragen. Het is de bedoeling dat in de zomer van 2018 de eerste bewoners in De Tuunen wonen.

Brainstormen
Woontij heeft in 2016 een enquête gehouden onder woningzoekenden. Via deze enquête hebben zich 120 woningzoekenden aangemeld om mee te praten over dit project. Met deze mensen was op 11 december 2017 een brainstormavond. De input van deze groep gebruiken we voor verdere ontwikkeling van de plannen.  

Naar boven