Gasthuisstraat

Op het gebied van Wonen en Zorg is al jaren een ontwikkeling gaande van scheiding van woning en zorg; extramuralisering.

Extramuralisering is het streven om buiten de muren van een intramurale instelling (waar iemand opgenomen wordt) gelijkwaardige zorg te bieden, bijvoorbeeld in de eigen woning (thuiszorg). Steeds vaker willen ouderen, die behoefte hebben aan (intensieve) verzorging of verpleging zelfstandig blijven wonen, met zorg op maat.
Lag de huisvestingstaak in het verleden vaak bij de zorginstellingen. Tegenwoordig ligt deze bij de woningcorporaties. Een stijging van de zorgvraag, met name door de groep ouderen, leidt direct tot een stijging van de woonvraag.

Samenwerking Omring en Woontij

Met die reden hebben Omring en Woontij de krachten gebundeld. Deze samenwerking leidt o.a. tot een bijzonder project aan de Gasthuisstraat/hoek Pontweg. Dit project bestaat uit twee deelprojecten:

  • 32 appartementen in gebouw “de Schuttehof”, voor mensen met dementie of met een intensieve lichamelijke zorgvraag (Beschermd Wonen). In de Schuttehof is permanente zorg aanwezig, ook ’s nachts. Toekomstige bewoners van deze appartementen hebben een WLZ-indicatie met ZZP van 4 of hoger.  
  • 27 appartementen in gebouw “de Schuttehoek”, voor mensen die wat minder zorg nodig hebben. Deze bewoners hebben een indicatie voor persoonlijke verzorging van minimaal 2 uur per week. Hier zal de Thuiszorg van Omring zorg leveren. In de Schuttehoek zijn de appartementen ook geschikt voor echtparen, mits één van de twee partners een zorgvraag heeft. Bij overlijden van deze partner, kan de andere partner er gewoon blijven wonen.

Ontwerp

Bij het ontwerp van de gebouwen heeft Woontij veel aandacht besteed aan wooncomfort en duurzaamheid. Het worden energiezuinige woningen, zonder gasaansluiting, in een groene, parkachtige omgeving.

De nieuwbouw is in de tweede helft van 2020 gereed. Na oplevering worden beide gebouwen in eerste instantie in gebruik genomen door de huidige bewoners van de Gollards. Deze locatie kan dan in 2 fasen grootschalig verbouwd worden.

Schuttehoek

Na de verbouwing van de Gollards (oplevering begin 2022) worden de woningen van Schuttehoek verhuurd aan woningzoekenden van Woontij. Het is daarom belangrijk dat iedereen die hier straks voor in aanmerking wil komen, als woningzoekende staat ingeschreven bij Woontij.  De toewijzing van de woningen vindt plaats in samenspraak met Omring, en wordt bepaald door o.a. de gewenste zorgvraag.

Voor mensen die interesse hebben in de 27 appartementen in de Schuttehoek, geldt dat, omdat alle woningen sociale huurwoningen zijn, er een maximaal belastbaar inkomen mag zijn van € 39.054 (prijspeil 2020).

Huurprijzen en Huisvestingsverordening Texel

Bij de bepaling van de huurprijzen is rekening gehouden met de landelijke regels passend verhuren. De huurprijzen liggen tussen € 619,- en € 715,80,-, exclusief servicekosten. Sinds 5 oktober 2019 geldt er voor de gemeente Texel een Huisvestingsverordening. Dit houdt in dat huurders maatschappelijk gebonden zijn aan de gemeente Texel. U heeft een maatschappelijke binding als

  • U de afgelopen 10 jaar tenminste 6 jaar onafgebroken op heeft Texel gewoond of
  • Als u minimaal drie jaar (legaal) op Texel woont. Het is dan logisch dat u een redelijk belang heeft dat verband houdt met de plaatselijke samenleving.

Mantelzorgers

Ontvangt u mantelzorg van/aan iemand die al langere tijd op Texel woont? Dan heeft u maatschappelijke binding met Texel als er sprake is van minimaal 8 uur mantelzorg per week voor een minimale duur van 1 jaar.

N.B. Alle genoemde bedragen zijn van 2020. Veranderingen door wetswijzigingen of huurverhogingen zijn mogelijk.

Contactpersoon

José Hagen, coördinerend verpleegkundige van de Gollards, is contactpersoon het wonen in Schuttehof en Schuttehoek. Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met José. Haar telefoonnummer is  0222-363200.

Actuele informatie is te vinden op www.helemaalthuisoptexel.nl

Deel deze pagina