Werken bij Woontij

59 woningen voor wonen-met-zorg

Op het gebied van Wonen en Zorg is al jaren een ontwikkeling gaande van scheiding van woning en zorg; extramuralisering. Extramuralisering is het streven om buiten de muren van een intramurale instelling (waar iemand opgenomen wordt) gelijkwaardige zorg te bieden, bijvoorbeeld in de eigen woning. Steeds vaker willen ouderen, die behoefte hebben aan (intensieve) verzorging of verpleging zelfstandig blijven wonen, met zorg op maat.
Lag de huisvestingstaak in het verleden vaak bij de zorginstellingen. Tegenwoordig ligt deze bij de woningcorporaties. Een stijging van de zorgvraag, met name door de groep ouderen, leidt direct tot een stijging van de woonvraag.

Twee nieuwe woongebouwen
Op de hoek van de Gasthuisstraat en de Pontweg in Den Burg hebben Woontij en Omring twee gebouwen gerealiseerd met in totaal 59 appartementen. De gebouwen zijn januari 2021 in gebruik genomen. Er zijn:

  • 32 tweekamerappartementen voor mensen met dementie of met een intensieve lichamelijke zorgvraag (‘Beschermd wonen’), de Schuttehof. In de Schuttehof is permanent zorg aanwezig, ook ‘nachts. De bewoners van deze appartementen hebben een WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg) ZZP 5 of 7.
  • 27 driekamerappartementen voor mensen die wat minder zorg nodig hebben (‘Wonen met een plus’), minimaal ongeveer 2 uur per week. Hier levert de Thuiszorg van Omring zorg. In de Schuttehoek zijn de appartementen ook geschikt voor echtparen, mits één van de twee partners een zorgvraag heeft. Bij overlijden van deze partner, kan de andere partner er gewoon blijven wonen.

Bij het ontwerp van de gebouwen heeft Woontij veel aandacht besteed aan wooncomfort en duurzaamheid. Het zijn energiezuinige woningen, zonder gasaansluiting, in een groene, parkachtige omgeving.

In eerste instantie zijn de woningen in gebruik genomen door de huidige bewoners van de Gollards. De Gollards wordt grootschalig verbouwd. Na de verbouwing van de Gollards (eind 2022) worden de woningen van Schuttehoek verhuurd aan woningzoekenden van Woontij. Het is daarom belangrijk dat iedereen die hier straks voor ieen woning n aanmerking wil komen, als woningzoekende staat ingeschreven bij Woontij.  De toewijzing van de woningen vindt plaats in samenspraak met Omring, op basis van de gewenste zorgvraag.

Voor mensen die interesse hebben in de 27 appartementen in de Schuttehoek, geldt dat, omdat alle woningen sociale huurwoningen zijn, er een maximaal belastbaar inkomen mag zijn van € 40.024 (prijspei 2021).

Er zijn verschillende huurprijzen. Gegadigden die afhankelijk zijn van huurtoeslag mogen huren tot maximaal € 633,25 (prijspeil 2021). Een deel van de huurprijzen ligt op of onder deze grens. De huurprijzen liggen ongeveer tussen € 633,- en € 679.-, exclusief servicekosten. NB Alle genoemde bedragen zijn van 2021. Veranderingen door wetswijzigingen of huurverhogingen zijn mogelijk.

José Hagen, coördinerend verpleegkundige van de Gollards, is contactpersoon bij het verkrijgen van inlichtingen over het wonen in Schuttehof en Schuttehoek.
Zij is te bereiken via telefoonnummer 0222-363200.

 

Dankzij financiële steun van twee lokale fondsen

Om het project mogelijk te maken is een beroep gedaan op lokale steunfondsen. Met succes. Bijdragen zijn ontvangen van Stichting Samen Een Texel, Clasina Emelie Gollardsstichting en de St van Jan Bakker Bouwenszoon en Maartje van Maarleveld.

 

Huurprijzen en Huisvestingsverordening Texel

Bij de bepaling van de huurprijzen is rekening gehouden met de landelijke regels passend verhuren. De huurprijzen liggen tussen € 619,- en € 715,80,-, exclusief servicekosten. Sinds 5 oktober 2019 geldt er voor de gemeente Texel een Huisvestingsverordening. Dit houdt in dat huurders maatschappelijk gebonden zijn aan de gemeente Texel. U heeft een maatschappelijke binding als

  • U de afgelopen 10 jaar tenminste 6 jaar onafgebroken op heeft Texel gewoond of
  • Als u minimaal drie jaar (legaal) op Texel woont. Het is dan logisch dat u een redelijk belang heeft dat verband houdt met de plaatselijke samenleving.

Mantelzorgers

Ontvangt u mantelzorg van/aan iemand die al langere tijd op Texel woont? Dan heeft u maatschappelijke binding met Texel als er sprake is van minimaal 8 uur mantelzorg per week voor een minimale duur van 1 jaar.

N.B. Alle genoemde bedragen zijn van 2021. Veranderingen door wetswijzigingen of huurverhogingen zijn mogelijk.

Meer informatie over projecten van Omring is te vinden op www.helemaalthuisoptexel.nl