Werken bij Woontij

Nieuwbouwproject Marsweg Zuid

De vraag naar betaalbare woningen in de gemeente Texel is groter dan het aanbod. De gemeente Texel wil met de bouw van flexwoningen in het gebied Marsweg Zuid in Den Burg inspelen op dit tekort. Er is gekozen voor flexwoningen omdat dit soort woningen veel sneller gerealiseerd kunnen worden dan met conventionele bouw. Het gaat om de realisatie van in totaal 120 flexwoningen. 50 sociale huurwoningen die door Woontij turnkey worden afgenomen en verhuurd. Daarnaast worden er 70 huurwoningen met middenhuur gerealiseerd.

De woningen zijn onder andere bedoeld voor starters, gezinnen en senioren. In de gemeente Texel is een concrete opgave voor het huisvesten van deze doelgroepen. Het plan grenst aan Buurtskap de Tuunen aan de oostrand van de kern van Den Burg.

Meer informatie is te lezen op de site van de gemeente Texel.