Campus II Texel Academy

De oplevering van de woningen aan de Slingerweg is succesvol afgerond. Hierdoor is het totale aantal studio's op de Texel Academy-campus nu verhoogd naar 40. 

Maatschappelijk belang

Texel Academy is een samenwerkingsverband tussen diverse ondernemers, eilanders, politiek en onderwijs. Texel Academy is (in samenwerking met ROC) initiatiefnemer van een horeca-opleiding op Texel. De opleiding voldoet aan de vraag en behoefte die er is vanuit de ondernemers op Texel en studenten die graag willen wonen, werken en leren op Texel. De campus is daarvoor erg belangrijk. Door deze opleiding te combineren met wonen en werken, zijn er nu meer mogelijkheden om te leren op Texel en nemen de tekorten voor de horecasector op de arbeidsmarkt af. Voor de gemeente Texel is het erg belangrijk dat er genoeg werk is en dat de studenten en medewerkers in de horeca een plek hebben om te wonen op het eiland.

In het geval dat de woningen niet worden verhuurd aan studenten, is besloten dat de woningen tijdelijk beschikbaar zullen worden gesteld aan reguliere woningzoekenden. Dit besluit is genomen vanwege de grote behoefte aan sociale huurwoningen op Texel. Belangrijk hierbij is dat bij tijdelijke verhuur aan reguliere woningzoekenden de inschrijfduur behouden blijft. Dit flexibele beleid draagt bij aan het vervullen van de lokale behoeften en het bieden van adequate huisvesting aan verschillende doelgroepen. 

Campus II Texel Academy

Bouwer: Hodes Huisvesting

Plaats: Den Burg 

Locatie: Als uitbreiding op de 20 appartementen van Campus I achter het gemeentehuis aan de Slingerweg

Aantal woningen: 20

Type woningen: Appartementen in twee bouwlagen

Gebruiksoppervlak: 30 m²

Aantal slaapkamers: 1

Doelgroep: 20 woningen voor de huisvesting van studenten van de Texel Academy

Duurzaamheid: De woningen zijn duurzaam en voorzien van zonnepanelen waardoor de totale woonlasten laag zijn

Woonlasten: n.v.t. 

Huur: Vanaf € 510,-

Status omgevingsvergunning: Definitief voor een periode van 10 jaar

Oplevering:1e kwartaal 2024

Werving huurders: via Texelacademy

Beheer

Texel Academy en Woontij hebben afspraken gemaakt over het beheer, om de belangen van omwonenden en bewoners te waarborgen en zo de kans op overlast te verminderen. Om dit te doen, woont een vaste beheerder,geselecteerd door Texel Academy, in één van de 40 huizen. De huurovereenkomst van de beheerder bevat een duidelijke taakomschrijving met vastgelegde verantwoordelijkheden en taken. De beheerder is het eerste aanspreekpunt voor bewoners, Woontij en omwonenden.

Wat te doen bij overlast?
Bij overlast tussen 08.00 en 20.00 uur bel je de beheerder op telefoonnummer 06 -51 33 63 32. Bij afwezigheid van de beheerder, zorgt hij zelf voor een vervanger. Dit kan de coach van Texel Academy zijn of een bestuurslid.

Als je 's nachts problemen hebt, tussen 20.00 uur en 08.00 uur, bel dan de politie. Het is belangrijk dat je de overlast en wat je hebt gedaan vastlegt in ons overlastformulier.

Plattegronden