Woningbouwontwikkeling Texel

De gemeente Texel en Stichting Woontij zijn met de voorbereiding gestart om op vier locaties op Texel woningen te ontwikkelen. Het gaat om woningbouw in de dorpen:

 • Oudeschild, project ‘Skillerveld’ (oude voetbalveld aan de Trompstraat)
 • Den Hoorn, project ‘De Siep’ (oude Drijverschool, Naalrand)
 • Oosterend, project ‘Jacob Daalderstraat’ (Bijenkorfweg/Cor Bremerstraat)
 • De Cocksdorp, project ‘verlengde Schipper Boonstraat’ (Schipper Boonstraat)

In totaal gaat het om 129 woningen, 87 grondgebonden sociale huurwoningen en 42 grondgebonden betaalbare koopwoningen.

De opgave voor Woontij bestaat uit 87 grondgebonden sociale huurwoningen opgesplitst in twee hoofdcategorieën.
33 rijwoningen waarvan 14 hoekwoningen en 19 tussenwoningen verdeeld over:

• Oudeschild, 10 stuks, waarvan 4 hoekwoningen en 6 tussenwoningen;

• Den Hoorn, 4 stuks, waarvan 2 hoekwoningen en 2 tussenwoningen;

• Cocksdorp, 8 stuks, waarvan 4 hoekwoningen en 7 tussenwoningen;

• Oosterend, 11 stuks, waarvan 4 hoekwoningen en 4 tussenwoningen.

54 rug-aan-rug woningen verdeeld over:

• Oudeschild, 10 stuks;

• Den Hoorn, 16 stuks;

• Cocksdorp, 18 stuks;

• Oosterend, 10 stuks.

Doelgroep voor de woningen
De doelgroepen voor de woningen van Woontij zijn nog niet vanuit beleid vastgesteld. Uit de gesprekken die we hebben gevoerd en het onderzoek dat is uitgevoerd door Woontij in 2021 (Woonbehoeften huurders en woningzoekenden Den Helder en Texel) komt naar voren dat er een behoefte is aan woningen voor één tot tweepersoonshuishoudens en kleine gezinswoningen. De argumenten die vanuit het onderzoek genoemd worden en redenen zijn om wel te verhuizen zijn onder andere dat:

 • de nieuwe woning niet duurder mag zijn dan de huidige;
 • er een voorkeur is voor een woning met een tuin; 
 • gelijkvloers zou moeten zijn.
 • een groot deel van de huurders van Woontij is op leeftijd waardoor het noodzakelijk is dat de woningen levensloopbestendig zijn.

Doelgroep samengevat:

 • Eén- en tweepersoonshuishoudens;
 • Doorstromers van huurwoningen met 3 slaapkamers die naar een kleiner comfortabele duurzame woning willen verhuizen;
 • Betaalbaarheid, minimaal 70% tot eerste aftoppingsgrens

Woontij en gemeente zijn gestart met een selectieprocedure die moet leiden tot een overeenkomst met een bedrijf die deze klus wil klaren.

Via deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen over de ontwikkeling van de huurwoningen? Neemt u dan contact met Christine Groen, projectmanager Wonen. Telefoonnummer 06- 45 23 14 91.