Werkzaamheden verduurzaming oudere woningvoorraad afgerond, veel tevreden huurders

We worden ons steeds meer bewust van het feit dat we niet langer kunnen afwachten. Zeker niet als we willen meewerken aan een gezonde toekomst voor de generaties na ons. Woontij heeft de ambitie om haar sociale huurwoningen voor 2050 CO2-neutraal te maken. Het is belangrijk dat we dit doen. Ongeveer 1/3 van alle woningen in Nederland is een corporatiewoning. Met het verduurzamen van onze woningen leveren we een grote bijdrage aan de verduurzaming van ons woningbestand. Woontij heeft ruim 300 huurders een verduurzamingsvoorstel gedaan. Gelukkig hebben veel huurders volmondig "ja" gezegd tegen de voorstellen. Dat is fijn voor ons, voor het milieu, maar met name voor de huurder zelf. Na de werkzaamheden hebben zij de voordelen van een duurzame en comfortabele woning. De woonlasten dalen omdat het verwarmen goedkoper wordt. Als de huurder dan ook nog kiest voor zonnepanelen is het helemaal een interessant plaatje. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.